یکی از مهم‌ترین و قابل‌اعتمادترین موتور برای تمام اعضای خانواده تویوتا میباشد .تویوتا ۹ میلیون کیلومتر طول آزمایش دوام برای این موتور در نظر گرفته شده است با استفاده از سوخت و روغن با کیفیت بالا,